Sherbime antidhune

Qendra e Gruas “Hapa te Lehte” punon per forcimin e rolit te gruas ne shoqeri. Me nje ndjeshmeri te larte ndaj problematikave te grave  dhe si nje nevoje e kohes eshte krijuar ne vitin 2003 sherbimi anti-dhune i cili mbeshtete grate viktima te dhunes ne familje falas, pa ndrerprerje edhe sot,  me se shumti pa…

Qendra ditore per femije

Women Center Light Steps ka më shumë se 10 vjet përvojë në administrimin e një qendre rekreative të përditshme për fëmijë me probleme sociale, të cilët janë viktima të dhunës në familje, por jo vetëm. Qendra ditore u krijua me qëllim për të ndihmuar nënat që po i shpëtonin abuzimit dhe po përpiqeshin të fillojnë…

Women Initiative

Women Initiative  is a three year project with an overall objective to reinforce the role of women civil society in north of Albania as drivers of change at public level contributing to more respect of human and women rights and fundamental freedoms and improving public policies affecting women. In the target areas, among the most…