Aleanca për Zhvillimin dhe Vlerësimin e Agrikulturës Familjare në Veri të Shqipërisë

Ky publikim është realizuar në kuadër të projektit: “Aleanca për Zhvillimin dhe Vlerësimin e Agrikulturës Familjare në Veri të Shqipërisë” AID 10916 (2017-2020), financuar nga AICS-Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim , dhe zbatuar nga dy OJQ-të italiane COSPE dhe RTM në partneritet me Qendrën e Gruas “Hapa të Lehtë” Shkodër dhe Fondacionin Partneriteti për…