Aleanca për Zhvillimin dhe Vlerësimin e Agrikulturës Familjare në Veri të Shqipërisë

Ky publikim është realizuar në kuadër të projektit: “Aleanca për Zhvillimin dhe Vlerësimin e Agrikulturës Familjare në Veri të Shqipërisë” AID 10916 (2017-2020), financuar nga AICS-Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim , dhe zbatuar nga dy OJQ-të italiane COSPE dhe RTM në partneritet me Qendrën e Gruas “Hapa të Lehtë” Shkodër dhe Fondacionin Partneriteti për…

THIRRJE PËR PROJEKT-PROPOZIME

Në kuadër të projektit “Gratë në Iniciativë” Qendra e Gruas “Hapa të Lehtë” në partneritet me COSPE-Itali, ri shpall Thirrjen për Projekt Propozime për Bashkine Pukë. Projekti “Gratë në Iniciativë” financohet nga Bashkimi Evropian nën programin “Veprimet Lehtësuese të Shoqërisë Civile 2016-2017 – Në mbështetje të kapaciteteve të organizatave të Shoqërisë Civile, për Shqipërinë (Europe…