THIRRJE PËR PROJEKT-PROPOZIME

Në kuadër të projektit “Gratë në Iniciativë” Qendra e Gruas “Hapa të Lehtë” në partneritet me COSPE-Itali, ri shpall Thirrjen për Projekt Propozime për Bashkine Pukë. Projekti “Gratë në Iniciativë” financohet nga Bashkimi Evropian nën programin “Veprimet Lehtësuese të Shoqërisë Civile 2016-2017 – Në mbështetje të kapaciteteve të organizatave të Shoqërisë Civile, për Shqipërinë (Europe…