Sherbime antidhune

Qendra e Gruas “Hapa te Lehte” punon per forcimin e rolit te gruas ne shoqeri. Me nje ndjeshmeri te larte ndaj problematikave te grave  dhe si nje nevoje e kohes eshte krijuar ne vitin 2003 sherbimi anti-dhune i cili mbeshtete grate viktima te dhunes ne familje falas, pa ndrerprerje edhe sot,  me se shumti pa…

Read more

Qendra ditore per femije

Women Center Light Steps ka më shumë se 10 vjet përvojë në administrimin e një qendre rekreative të përditshme për fëmijë me probleme sociale, të cilët janë viktima të dhunës në familje, por jo vetëm. Qendra ditore u krijua me qëllim për të ndihmuar nënat që po i shpëtonin abuzimit dhe po përpiqeshin të fillojnë…

Read more

Women Initiative

Women Initiative  is a three year project with an overall objective to reinforce the role of women civil society in north of Albania as drivers of change at public level contributing to more respect of human and women rights and fundamental freedoms and improving public policies affecting women. In the target areas, among the most…

Read more

LIST OF CURRENT FUNDING SOURCES

TITLE OF THE PROJECT LOCATION OF THE ACTION DONORS TO THE ACTION (name) DATES (from dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy AMOUNT CONTRIBUTED (by donor) Lead manager or partner
P.O.W.E.R.: Participation of Women for Equal Representation (in Northern Albania). North of Albania (Municipality of Puka, Vau Dejes, Tropoja) USAID 01.January 2019-

31.December

2019

2,933,270.00 $ Leader
 

“Women INitiative”

( WIN)

North of Albania

(Municipality of Puka, Vau Dejes, Tropoja)

European

Commission

01.February.2018-

10.February.2021

443,325.08 Euro Partner
“ The alliance for  the

development and the valorization of the family agriculture in Northern Albania).

North of Albania

 

(Municipality of PUKA, Fushe Arreza , Vau dejes and Lezha )

AICS 01 March2017 –

28 February 2020

1,670,000 Euro Partner
“Women of the Mountains Empowerment Network – WOMEN North of Albania (Municipality of Puka, Fushe Arrez, Vau Dejes,) European

Commission

01 January2016 –

31 December

2018

686,780 EURO Partner

 

 

 

LIST OF PROJECTS IMPLEMENTED BY WOMEN CENTER LIGHT STEPS DURING YEARS

TITLE OF THE

PROJECT

LOCATION OF THE

ACTION

DONORS TO THE

ACTION (name)

DATES (from

dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy

AMOUNT

CONTRIBUTED (by donor)

Lead

manager or partner

“Civic movement for

co-government”

Shkodër Leviz Albania 24 April 2016 –

10 June 2017

12,100 CHF Leader
“Women Action

against Violence and for Equality in rural and remote areas of Shkodër Region”

 

(WAVES)

Pukë           District (Shkodër Region) Municipalities    of

Pukë, Fushë-Arrëz, Blerim, Iballe, Fierzë, Gjegjan, Qafë-Mali, Qelëz, Qerret, Rrapë

 

 

 

 

European

Commission

 

 

06 January 2014 –

 

05 July 2016

 

 

 

 

150.000 Euro

 

 

 

 

Lead

Manager

Promoting women’s

entrepreneurship in

the region of Zadrima, Northern Albania

Regions of

Shkodra and Lezha

– Comunes of Blinisht, Bushat, Dajc, Hajmel, Vau Dejes – North Albania

 

 

Region of Toscana

– Italy

 

 

01 March 2014 –

28 February 2015

 

 

20.000 Euro

 

 

Partner

Giving voice to local

communities

Puke and Shkoder Assist Impact

through USAID

15 March-2015-15

Decem-2015

15.000 Euro Lead

Manager

Social integration

through non-formal education.

For Kosovo:

Municipalities of Peja, Gjakove, Istog and Kline; For Albania: Municipalities of Bajram Curri and Tropoje.

 

 

European

Commission

 

 

15 September2014

– 15 December

2015

 

 

48.767,10 Euro

 

 

Lead

Manager

Cutural and natural heritage for sustainable Zadrima development tourism, Vau Dejes Municipality  

 

 

 

Zadrime

Regional Development Programme, Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, Austrian Development Cooperation  

 

28 November

2013 –

 

27 January 2015

 

 

 

 

55.908,19 Euro

 

 

 

 

Partner

The Cross-Border

Pact,Cultural, Heritage Without Borders

City of

Shkodra,Ulcijn,Vau- Dejes,Tuz

European

Commission

16 April 2012-16

March 2013

53.582,80 Euro Partner
Social Enterprise:

Instrument self support of the Albanian people

City of Shkodra,

Elbasan, Tirane, Vlore

MAE 1 May 2012-1 May

2013

539.358 Euro Partner
Support local

development dynamics in rural areas Zadrima

Zadrima, City of

Shkodra

COSPE 2010 -2013 15.000 Euro Partner
What women want North of Albania UNIFEM Septembre 2010-

April 2011

1.973.512 lek Lead

manager

My home North of Albania Municipaly of

Shkodra

July 2010-March

2011

2662.250 lek Lead

manager

The week against

violence, in the city of

Puka.

City of Shkodra and

city of Puka

UNFPA Novembre –

decembre 2010

1159.500 LEK Lead

manager

Environment and

suburbs

North of Albania CARDS

 

(European

Commission)

Septembre 2009-

Febryary 2011

110.959 euro Lead

manager

Reproductive

rights of women

North of Albania Region Emilia

Romagna

April 2007-

decembre 2008

67.990 euro Lead

manager

Women as a source of

local development

North of Albania MAE 2007-2010 1.000.000 euro Lead

manager

Women”s rights are

human rights

North of Albania CARDS May 15,2007-

Janyary 15,2008

50.330 euro Lead

manager

Reproductive

rights of women

North of Albania Region Emiglia

Romagna

April 2007-

decembre 2008

67.990 euro Lead

manager

Animation of the life of children living in the home of Child 6-14 year of Shkodra North of Albania Madonina del

Grappa

2004-2006 4.000 euro Lead manager
Women as resource for

the local and democratic

development of the city

of Shkodra and city of

Podgorica

City of Shkodra and

Podgorica

European

Commission

March 15,2005-

september 15,2006

200.000 euro Partner
Support for the

menagement of public service for children

North of Albania Comune di Torino May 2002 –

decembre 2002

7.000 euro Lead

manager

Empowerment of the

social and economic status of women: some pilot experiences in the city of Shkodra

North of Albania Region of Toscana

House of Women of Pisa

2005 60.140 euro Partner
Support for sex

education sector, child care and environmental hygiene in three suburban neighborhoods problematic of Shkodra and strengthening the role of women

North of Albania Region Emiglia

Romagna

2003-2004 24.570 euro Lead

manager

Sustainability for

Women Center “Light Steps” creation and accompany the antiviolence service of the centre

North of Albania Region of Toscana

House of Women of Pisa

2003-2004 48.460 euro Partner
Women’s Support

Center “Light Steps”to organize the formation processes and empower of women

North of Albania Regione Toscana 2003-2004 53.080 euro Lead

manager

Reproductive

rights of women

North of Albania Region Emiglia

Romagna

April 2007-

decembre 2008

67.990 euro Lead

manager

Women as resource for

the local and democratic

development of the city of Shkodra and city of Podgorica

City of Shkodra and

Podgorica

European

Commission

March 15,2005-

september 15,2006

200.000 euro Partner
For a safe motherhood North of Albania Reg:Emiglia

Romagna

2005-2007 57.470 euro Lead

manager

Support for the

menagement of public service for children

North of Albania Comune di Torino May 2002 –

decembre 2002

7000 euro Lead

manager

Animation of the life of children living in the home of Child 6-14 year of Shkodra North of Albania Madonina del

Grappa

2004-2006 4.000 euro Lead manager
Women’s Support

Center “Light Steps”to organize the formation processes and empower of women

North of Albania Regione Toscana 2003-2004 53.080 euro Lead

manager

Support for the social

and economic empowerment of women living in disadvantaged neighborhoods of the city of Shkodra

North of Albania Region Emiglia

Romagna

Janyary 1,2004-

june 30,2005

64.300 euro Partner
Sustainability for

Women Center “Light Steps” creation and accompany the

North of Albania Region of Toscana

House of Women of Pisa

2003-2004 48.460 euro Partner
antiviolence service of

the centre

 
Support for sex education sector, child care and environmental hygiene in three suburban neighborhoods problematic of Shkodra and strengthening the role of women North of Albania Region Emiglia

Romagna

2003-2004 24.570 euro Lead manager
virtual laboratory for

training, information and aggregation of girls and women

North of Albania UNOPS Febryary 2004-

Febryary 2005

43,210 $ Lead

manager

Empowerment of the

social and economic status of women: some pilot experiences in the city of Shkoder

North of Albania Region of Toscana

House of Women of Pisa

2005 60.140 euro Partner